Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
Ozan Makine Market
2. EL MAKİNELER »  Tekstil Makinaları  »  Tekstil Makinaları
Tekstil Makinaları
Ürün Adı Tekstil Makinaları
Marka
Ürün Kodu
Fiyatı
Durumu 2. El
 Sepete Ekle
Genel Özellikler

Düz Dikiş Makinesi

Bu makineler sayaların fazla kavisli olmayan yüzeylerinde kullanılır, düz dikiş yapmayı sağlayan tam veya yarım devirli dikiş makinleridir.

Makinenin Çalışma Prensibi

V kayışı motordan gelen hareketi kol miline iletir. Kol mili, krank mili ile aşağı ve yukarı hareket elemanlarını (ör. iplik verici);  eksantrik mili ile de ileri ve geri hareket elemanlarını çalıştırır.

Elemanları ve Görevleri

 Makine başı: Tansiyon, tansiyon yayı, baskı ayağı, iğne iplik verici ve bunların hareket millerinin bulunduğu kısımdır.

 Makine kolu: İçinde hareketin aktarımını sağlayan kol milinin bulunduğu bölümdür.

 Makine boynu: İleri geri ayar düğmesi, dikiş boyu ayarlayıcısı ve el çarkının bulunduğu bölümdür.

 Masa plakası: Masa ana plakası, kumaş yerleştirme yeri olarak kullanılır. Dikiş plakası ana plakada bulunur. Ana plakanın altında alt dikiş oluşum elemanları ve taşıyıcı hareket mekanizması yer alır.

 Masura sarma tertibatı: Masurayı düzgün sarmaya yarayan düzenektir.

 Çardak: Masa plakasında makinenin arkasına takılan ve yukarıdan bobinin rahat sağılmasını yarayan bölümdür.

 Motor: Gelen elektrik enerjisini, harekete çevirir, üzerinde bulunan V kayışı ile dikiş makinesinin hareket elemanları için gereken yerlere iletir.

 Pedal: Motorun V kayışı ile dikiş makinesine hareketi vermek üzere ana plaka altında ayak ile idare edilen kısımdır. Otomatik makinelerde pedalın gerisine topuk ile basarak makinenin durması ve iplik kesmesi sağlanabilir.

 Dizlik: Baskı ayağının el kullanmadan kaldırılmasını sağlayan sağ diz hizasında ana plaka altında bulunan parçadır.

 Çağnoz: Makine tablasının alt kısmında bulunan masuranın ve mekiğin takıldığı düzeneğe denir.

Makineye İğne Takma İşlemleri

Dikişin yapılabilmesi için makine iğnelerine gereksinim duyarız. Bu iğnelerin özelliği, şekli, ölçüleri ve düzgün takılması dikiş kalitesini direkt etkilemektedir.

İğneyi yerine takmadan önce bazı kontroller yapmalıyız. Bu kontroller:

 İğnenin eğik olup olmadığını,

 İğne ucunun dikilecek malzemeye uygun olup olmadığını,

 İğne numarasının makineye uygun olup olmadığını,

 İğne ucunun gerekli sivrilikte olup olmadığını kontrol ederiz.

 Makinenin kapalı olduğundan emin olunuz.

 İğneyi sol elimizin baş parmağı ile işaret parmağı arasında tutunuz.

 İğne oluğu üstündeki vidanın açık olduğundan emin olunuz.

 İğneyi oluğa yerleştiriniz.

 İğnenin kısa kanal olan kısmının çağanoz tarafına doğru bakmasını sağlayınız.

 İğne deliğinin makineye paralel durduğundan emin olunuz.

 İğneyi tutunuz ve sağ elinizdeki tornavida yardımı ile vidayı sıkınız.

 Ayakkabı sayasını dikmeden önce herhangi bir malzeme üzerinde deneme yapınız.

Makineye Dikiş İpliği Takma İşlemleri

Dikiş makinelerinde iplik yolu dikiş kalitesini direkt etkilemektedir. Makinelerde üst iplik ve alt iplik olmak üzere iki yol vardır.

 Üst ipliği takmak: Çardaktan gelen iplik numara sırası ile gösterilen yerlerden geçirilmelidir. Aksi takdirde dikiş atlamaları oluşur.

 Üst İplik Gerginliğinin Ayarlanması: Üst ipliğin gerginliğini ayarlamak için makine başındaki iplik gerdirici sıkılır veya gevşetilir.

 Alt ipliğin takılması: Dikiş işleminin doğru yapılabilmesi için alt ipliğin düzgün şekilde sarılması şarttır. Makine tablasının makinenin sağ yanında çardaktan gelen ipi masuraya saracak bir tertibat bulunur. Masura buraya yerleştirilir. İplik bir miktar el ile sarılır, mekanizma kilitlenerek masura pedal vasıtası ile motor gücünden yararlanılarak sarılır. Burada önemli olan masuradaki ipliğin eşit ve düzgün şekilde sarılmasıdır. Sarılan masura daha sonra mekik içine yerleştirilir. İplik ucu alttan alınır, mekik üstündeki mekik yarığından ve mekik yaprağından geçirilir.

a: Mekik (Bobin Kasası) b: Masura (Bobin)

Masura sarılıp mekiğe yerleştirilir. Sol el ile mekik üzerindeki mekik mandalı yukarı doğru tutulur. Masa plakası altından çağanoza yerleştirilir. Çıt sesi takıldığını ifade eder.

 Alt iplik gerginliğinin ayarlanması: Masuranın doğru sarıldığı kontrol edilir, sıkı veya gevşek iplik sağılma durumuna göre mekik üzerindeki vida uygun tornavida ile sıkılır veya gevşetilir(E-F). İpliğin rahat sağılması sağlanır .

Dikiş Boyunu Ayarlama

a: Normal dikiş Adımı b: Sıkı Dikiş Adımı c: Seyrek Dikiş Adımı

Makine boynu üzerinde dikiş boyu ayarlayıcısı ile istenilen sıklıkta dikiş boyu ayarlanabilir. Dikiş makineleri modellerine göre değişiklik gösterse de 0 ile 5 arasında dikiş boyu ayarlaması yapılabilir. Rakam küçükse dikiş sıkı, rakam büyüdükçe dikiş seyrek olur.

Dikiş boyunu ayarlamak için, ayarlayıcının altındaki ileri geri koluna bastırıp, ayarlayıcıyı çevirmek gerekir.

 

SÜTUNLU DİKİŞ MAKİNESİ

Dikiş işlemini yapan kısmı, dikine yükseltilmiştir. Bu şekli ile sayanın her tarafına kolayca girerek, dikiş yapan gelişmiş makinelerdir. Düz makinelerdeki, tutuş kısıtlığının dışına çıkılarak, sayanın her tarafını, yüzünden görerek, dikme olanağı sağlar. Bu durum parçalan birbirine uydurmada ve dikmede kolaylık sağlar. Özellikle kapalı sayalarda, sayanın her tarafına girilme olanağı verir. Dikiş sırasında, sayalar dik başlığın üzerinde kolaylıkla döndürülebildiğinden, sayanın her tarafı görülebilir.

Makinenin Çalışma Prensibi

V kayışı motordan gelen hareketi kol miline iletir. Kol mili, krank mili ile aşağı ve yukarı hareket elemanlarını (ör. iplik verici), eksantrik mili ile de ileri ve geri hareket elemanlarını çalıştırır. 

Elemanları ve Görevi

1.İplik Çubuğu 2.İplik Geçeceği 3.Tansiyon 4.Horoz Siperliği 5.Horoz 6.Horoz İplik

Konumu 7.Roda Mili 8.Roda 9.Ön Kapak 10.Çağnoz Kütüğü 11.Çağnoz Kapağı 12.Roda

Kütüğü 13.Ayar Sistemi 14.Volant 15.İğne Mili 16.Maşa Baskı Vidası 17.Kayış Siperi

18.Çeker Dişlisi 19.Plaka

Makineye İğne Takma İşlemleri

Makineye iğne takarken, önce makineyi kapatınız! Bu işlem sırasında makinenın kazayla çalışması durumunda yaralanma tehlikesi vardır.

 

ZİG ZAG DİKİŞ MAKİNESİ

Bu makineler genelde düz makinelere benzer fakat baskı tekerleği yerine düzayak; tırtıl dişli yerine düz tırtıl diş bulunur. Alın alına gelerek yapılan dikişlerde ve bazı süs dikişlerinde kullanılır

Makinenin Çalışma Prensibi

Çalışma prensibi olarak düz dikiş makinesine benzemektedir. Tek farkı, düz dikiş makinesinde iğne ileri geri hareket alırken zig zag dikiş makinesinin iğnesi sağa sola hareket alıyor.

Zig zag Dikiş Makinesinin Elemanları

Zig- zag dikiş makinesi diğer makinelerde oldu gibi birçok parçanın birleşmesinden meydana gelmektedir..

1 İğne İpliği çekme cihazı 2 Tokatlama düğmesi (WB, CB tipi) 3 Horoz tertibatı koruması 4

Parmak koruyucu 5 İplik tansiyonu kontrol elemanı (döner tansiyon) 6 Elektrik kutusu 7

Pedal 8 Ayak kaldırma kolu 9 Elektrik şalteri(şalter) 10 İleri-geri zig zag kolu 11 Dikiş

uzunluk kadranı 12Yoğunluk kadranı 14 Masura sarıcı 15 Tansiyon kontrol elemanı Nu.1

(ön tansiyon) 16 İplik çardağı 17 Yağ koyma kanalı 18 Simetri dönüştürme düğmesi

Makineye İğne Takma İşlemleri

Zig zag dikiş makinesinin iğne takılışı düz ve sütunlu makinelere göre farklılık arz eder. Bunun sebebi ise makinenin dikiş ile ilgilidir. İğne takarken:

 İğneyi en yüksek konuma kaldırmak için, volan kasnağı elinizle çeviriniz.

 İğne bağının vidasını (2) gevşetiniz. İğneyi (1), iğne üzerindeki uzun kanal B tam olarak size bakacak şekilde tutunuz.

 İğnenin çubuk kısmını, iğne milinin kanalına ok yönünde ve daha fazla gidemez hale gelinceye kadar geçiriniz.

 Vidayı (2) sağlam biçimde sıkınız.

 Takma işlemi bittikten sonra, iğne kısa kanalının A çağnoza baktığından emin olunuz.

Makineye Dikiş İpliği Takma İşlemleri

Bu makinelerde de üst iplik ve alt ipil diye isimlendirilen iki farklı iplik yolu takip edilir. Alt iplik ve üst iplik takma aşamaları maddeler halinde aşağıda verilmiştir.

Üst İpliği Takmak

Üst iplik takmada izlenecek yol:

 İğneyi en yüksek konuma kaldırmak için, volan kasnağı elinizle çeviriniz.

 İpliği, çizimde gösterilen numara sırasına uygun olarak geçiriniz.

 İpliği iğneden geçirdikten sonra, iğne ipliğini iğneden yaklaşık 10 cm dışarı çekiniz.

Alt İpliği Takmak

Alt iplik takmada izlenecek yol:

 Masuranın kanalını, daha ileri gitmez hale gelinceye kadar, masura sarma ünitesinin miline (5) geçiriniz.

 İplik çardağının sağ tarafına yerleştirilmiş olan makaradan gelen ipliği çekerek, soldaki resimde gösterilen sıraya (1) uygun olarak geçirip, masuraya kadar getiriniz. Sonra masura ipliğinin ucunu, masuraya birkaç tur sarınız.

 Masura sarma ünitesi ayar mandalını (6) A yönüne bastırınız ve dikiş makinesini çalıştırınız. Masura C yönünde dönmeye başlar ve masura ipliği sarılır. Sarma işlemi sona erdiği anda, masura sarma mili (5) otomatik olarak durur.

 Masurayı çıkartın ve sabit iplik kesme bıçağından (8) yararlanarak masura ipliğini kesiniz.

 Masura ipliği sarma miktarını ayarlamak için; tespit vidasını (7) gevşetin ve masura sarma ünitesi ayar plakasını (6) A veya B yönüne alın, sonra tespit vidasını (7) tekrar sıkınız. A yönüne Miktar azalır. B yönüne Miktar artar.

 Masura ipliğinin masuraya dengeli bir biçimde sarılmaması durumunda, somunu (4) gevşetin ve masura iplik tansiyon elemanını çevirerek, iplik tansiyon diskinin (2) yüksekliğini ayarlayınız.57

 Masuranın orta kısmındaki yüksekliğin, iplik tansiyon diskinin yüksekliği kadar olması standart durumdur.

 Masuranın alt tarafındaki masura ipliği miktarı fazla olduğu zaman, iplik tansiyon diskinin (2)konumunu solda gösterilen şekilde A yönüne doğru ve masurada ki masura ipliğinin üst tarafı fazla olduğu zaman; iplik tansiyon diskinin konumunu soldaki çizimde gösterilen şekilde B yönüne doğru alın. Ayar işlemi tamamlandıktan sonra, somunu (4)sıkınız.

 Masura ipliği sarma ünitesinin tansiyonunu ayarlamak için, iplik tansiyon somununu (3)gevşetiniz.

 Masuranın ve mekiğin takılması

Makineye masura ve mekiği takarken izlenecek yol:

 İğneyi en yüksek konuma kaldırmak için, volan kasnağı elinizle çevirin.

 Masurayı sağ elinize alın ve masura ipliğinin ucunu yaklaşık 5 cm kadar çekin, çizimde gösterilen şekilde masurayı mekiğin içine yerleştirin.

 Verilen numara sırasına uygun olarak ipliği mekikten geçirin ve çizimde gösterilen şekilde iplik yolundan dışarı alın. Mekikten iplik çekildiği zaman, mekiğin içine yerleştirilmiş olan masura okla gösterilen yönde döner.

 Mekik mandalını (1) kaldırıp, soldaki çizimde gösterilen şekilde iki parmağınızın arasında tutun.

 Elinizi iç çağanoz kapağının altından içeri sokarak; mekiği, dikiş makinesi çağanozunun miline geçirin ve gidebildiği yere kadar itin. (Tık sesi duyulur.)

 Mekiği takıldığı konumda sabit hale getirmek için, mekiğin mandalını bırakın.

Dikiş Boyunu Ayarlama

Masura ve mekiği takarken:

 Dikiş uzunluk kadranını (1) ok yönünde çevirerek, istenilen dikiş uzunluğuna karşılık olan değeri A işaret noktasının karşısına getirin.

 Dikiş uzunluk kadranındaki numaralar, mm cinsinden kalibre edilmiştir.

 Ters dikiş dikmek için, dikiş besleme kolunu (2) aşağıya bastırın. Besleme kolunu basılı tuttuğunuz müddetçe, , dikiş makinesi ters dikiş dikmeye devam eder. Bırakıldığı zaman besleme kolu bekleme konumuna döner ve dikiş makinesi normal dikiş dikme durumuna geçer.

KOLLU DİKİŞ MAKİNESİ

Bu makinelerin belirgin özelliği, dikiş başlığının silindirik yatay bir kol üzerinde bulunmasıdır. Makinenin bu yatay kolonu özelliğinden ötürü saya değişik konumlarda kolayca döndürüldüğünden düz makinelere göre kullanma alanı daha geniştir. Özellikle kapalı sayaların dikimine elverişlidir.

Çalışma prensibi olarak diğer makinelere benzer. Tek farkları dikiş başlığının yatay bir kol olmasıdır.

Elemanlarının Görevleri

 Tekerlek: Dikim için makineye oturulduğu zaman kafanın sağında bulunan motor veya ayakla makinenin hareketini sağlar. Motoru kayışla kafaya bağlayan çemberdir.

 İplik gergi kadranı: Makinenin dikiş dikebilmesi için ipliği takma sırası çok önemlidir. Buna göre makinenin üstündeki deliklerden geçirilen üst ipliğin gerginliğini ayarlamak için makinenin ön kısmında bulunan ip ayarı tabir edilen kadrana, iplik gergi kadranı denir. Makinenin modeline göre çeşitli yerlerde bulunabilir. Dikişin alt ve üst bağlantılarını sağlıklı olarak deri kalınlığına göre ayarlamayı sağlar.

 Horoz: İp gergi kadranından sonra ipliğin üst bağlantısını tam olarak alt iplikle çağnozun ilmek atmasını temin edebilmek için ipliği yukarı aşağı inip çıkarak gerip gevşeterek çalışmasını sağlayan parçadır.

 Mil: Horozun da bağlı bulunduğu uç kısmına iğne taktığımız çubuk biçiminde bir parçadır. Makinenin alt kısmındaki parçalarla iğnenin de yardımı ile bağlantıyı sağlar.

 Üst roda baskı mili: Makinenin saya dikiminde alt dişliyle beraber ilerlemesini (bazı makinelerde sadece kendi dönmesiyle) baskı milinin üstten yaptığı baskıyla dikişi yönlendirip hâkimiyeti sağlar. Rodanın az veya çok baskı yapması için baskı milinden ayarlanması gerekir.

 Plaka: Makinenin alt ve üst parçalarının birbirinden ayrılıp sadece iğnenin ve alt ipliğin geçtiği yerleri açık olan bir parçadır.

 Dişli: Saya parçalarının ileriye doğru hareketini içerideki balta, yay, exsantrik mili gibi parçalarla birlikte sağlar. Ayar açma kapamada ayar kolu ile birlikte çalışır. Yuvarlak dişliler dişli yatağının içindedir.

 Balta: Dişlinin hareketini sağlayan eksantrik miline bağlı parçadır.

 Dikiş açma-kapama ayar kolu: Dikilecek parçanın ve derinin özelliğine göre dikiş ayarını açma-kapamaya yarayan bir parçadır.

 Çağnoz: İğne giriş çıkışı ile birlikte alt kısımda bağlantıyı sağlayıp dikişin di kümesinde en önemli bir parçadır. Kaşık tabir edilen parçanın yardım ile çalışır.

 Yatak: Makinenin kaşık, çağnoz, mekik gibi önemli parçalarını içine alan parçadır.

 Pedal: Motoru çalıştırmak için zincir veya çubukla motora bağlanan bölümdür.

 Dizlik: Sayayı makinenin altına sürmek için rodayı kaldırmaya yarayan tablanın sağ alt tarafında bulunan bir parçadır. Bazı makinelerde dizlik yerine pedal bulunmaktadır.

İğnenin Takılması

Önce makineyi kapatınız.1 numaralı vidayı gevşetiniz. İğneyi olabildiğince içeriye

sokunuz (İğne üzerindeki uzun oyuk sola dönük olmalıdır). 1 numaralı vidayı sıkınız.

Makineye Dikiş İpliğinin Takılması

Diğer makinelerde olduğu gibi ipliklerin izlediği iki yol vardır bunlar;

 Üst İpliği Takmak

 Alt İpliği Takmak

(1) numaralı masura tutacağına boş bir masura yerleştiriniz. masura sarım butonuna ok

yönünde basınız. Masura dikim işlemi esnasında dolacaktır. Masura tamamen dolduğunda

otomatik olarak duracaktır. (2) numaralı kol kullanılarak masura üzerindeki ipliğin gerginliği

ayarlanabilir

Mekiğin Çıkarılması

Makineyi kapatınız. (1) numaralı kilit mekanizmasını kaldırınız ve (2) numaralı mekiği çıkarınız. İpliği mekikten geçiriniz. İp çekildiğinde masura şekildeki okun yönünde dönmelidir.

 Mekiğin takılması, alt ipliğin gerginliğinin ayarı

Önce makineyi kapatınız

 Bobin kasasının takılması: Mekiği yerine oturtunuz (tam olarak oturduğunda klik sesi duyulacaktır).

 Alt ipliği gerginliğinin ayarı: Bobin ipliğinin gerginliğini 3 numaralı vida ile ayarlayınız.

Dikiş Boyunu Ayarlama

1 numaralı butonu döndürerek gerginliği ayarlayınız.

 

MAKİNENİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

Çalıştığımız makinlerin verimli çalışması için günlük olarak temizliklerinin ve belli periyotlarla bakımımının yapılması gerekir.

Günlük Bakım

Makinede işimiz bittiğinde gün sonu yapılan temizlik ve bakıma günlük bakım denir.

Makine Temizliğinde Kullanılan Araç-Gereçler

 Kompresör: Hava üfleyerek toz ve liflerin giderilmesini sağlar.

 Temizlik fırçası: Günlük temizlik sırasında hareketli aksamı temizlemeye yarar.

 Pens: Çağanoz ve transport gibi hareketli aksama takılan kumaş ve iplikleri temizlemek için kullanılır.

 Tornavida: Hareketli aksamın gevşetilmesi ve sıkıştırılmasında kullanılır.

Günlük Temizlik İşlemleri

Sanayide yüksek devirlerle uzun süre kullanılan dikiş makinelerinin her gün iş başlamadan temizlik ve bakımının yapılması gerekir. Ortamda oluşan toz ve lifler makine tablasına ve makinenin içine yapışır. Dikilecek kumaşın kirlenmemesi için masa üstünün tozunun, her gün işe başlamadan alınması gerekir. Çağanoz fırça ile temizlenip yağdanlık ile 1–2 damla yağlanarak işe başlanması uygundur.

Makinenin Periyodik Olarak Temizlenmesi

 Transport dişlilerinin temizlenmesi: Plakayı sökünüz ve transport dişlileri arasındaki iplik ve kumaş tiftiklerini temizleyiniz

 Çağanozun temizlenmesi: Makine kafasını öne doğru eğiniz ve çağanozu temizleyiniz. Mekiği, yumuşak bezle siliniz.

 Yağ pompası göstergesinin temizlenmesi: Makine kafasını öne doğru eğiniz.

Yağ pompası göstergesi üzerindeki kumaş tiftikleri, toz ve iplikleri temizleyiniz.

 Makineyi Yağlama

Dikiş makineleri, kartellerine doldurulan yağ ile yağlanır, kartel içindeki ölçü çizgisine bakılarak ideal ölçüde yağ doldurulur. Bu yağ, yağ pompası ayarının da bulunduğu filtreli bölüm ile aşağıdaki hareket elemanlarına filtreden çıkan boru ile de üst hareket elemanlarına aktarılır.

Yağlamada Kullanılan Araç ve Gereçler

Makinenin ilk kurulumunda içindeki fabrikadan kalan gres yağının temizlenmesi için benzin kullanılmalıdır. Makinenin yağlanmasında beyaz spindle (iğ) yağ tercih edilmelidir.

Yağdanlık günlük yağlamada kullanılmalıdır. Vidaların gevşetilmesi ve sıkıştırılması için tornavida, fırça pens, bez, kâğıt gibi yardımcı gereçler de bulundurulmalıdır.

Özelliğine Göre Makineyi Yağlama İşlemleri

 Motoru şalterden kapatarak durdunuz, içindeki enerjiyi boşaltınız.

 Makine başını arkaya doğru iterek yaslayınız.

 Karterdeki yağ seviyesini kontrol ediniz. HIGH=YÜKSEK ve LOW=DÜŞÜK seviyeleri arasında ise yağ yeterlidir. LOW seviyesinin altında ise yağ takviyesi yapınız.

 Makine başını kaldırarak yerine yerleştiriniz. Uzun süre kullanılmadığında ve yağ takviyesi yapıldığında 10 dakika kadar rölantide (kumaşsız, baskı ayağı yukarıda ve 3000 devirde) çalıştırınız. Bu sayede tüm parçalar yeteri kadar yağlanmış olur.

Makineyi Yağladıktan Sonra Dikkat Edilecek Noktalar

 Yağ penceresinden yağ dönüşünü kontrol ediniz.

 Makineyi yağladıktan hemen sonra yüksek devirde çalıştırmayınız, tüm parçaların yağlanması için düşük devirde çalıştırınız.

 Yağlama yapıldıktan sonra masa üstünün temizliğini kontrol ediniz.

 Kumaşa değecek makine parçaları üzerindeki kalan yağı bir deneme parçası ile dikiş işlemi yapılarak temizleyiniz. Daha sonra orijinal parçanın dikimine geçiniz.

Düz Sanayi Dikiş Makinesinde Basit Arızalar ve Giderme Yöntemleri

 Makineye elektrik gelmemesi: Sigortası atmış olabilir, şalteri kapalı olabilir, kabloları kopmuş olabilir.

 Dizliğin baskı ayağını kontrol etmemesi: Dizlik gevşemiştir, dizliğin vidasını sıkıştırılır.

 Kayış kopması: Makine, ana tabla üstüne yatırılarak kayış yerine takılır.

 Pedalın makineye bağlantı demirinin çıkması: Pedal, makine çalışmazken yerine takılır.

 

OVERLOK MAKİNESİ

Overlok Makinesi Çeşitleri ve Kullanım Yerleri

Overlok makinelerinde yapılan dikiş ve kullanılan iplik sayısına göre çeşitleri şunlardır;

Ø 3 İplikli overlok makinesi

Ø 4 İplikli overlok makinesi

Ø 5 İplikli overlok makinesi

3 İplikli Overlok Makinesi

Dokuma kumaşlarda kenar temizlemek (sürfile yapmak) amacıyla, triko ve yuvarlak  örmelerde ise esas dikiş yapmada kullanılır. Dikişin inceliği ve esnekliği nedeniyle tercih  edilir. İki lüper ve bir iğne ile yapılan üç iplikli overlok dikişinde üt ve alt lüper iplikleri  fazla büküme sahip olmayan ipliklerle düzgün görünümlü düz bir zincir oluşturur.

 Dikiş paylarını keserek yapılan kenar temizleme dikişi, 3 iplikli overlok makinesi ile yapılır.

 Kumaş özelliğine ve istenilen kalite standardına göre dikiş genişliği ve dikiş sıklığı ayarları yapılır.

 Yapılan ayarlama ile büzgü de alınabilir.

4 İplikli Overlok Makinesi

İki iğnesi ve iki lüperi vardır. Dayanıklı, esnek dikiş yapar. Örgü ve dokumaların kenar temizleme ve birleştirme dikişinde kullanılır. Yalnızca bir iğne kullanıldığında 3 iplikli overlok dikişi yapar.

İğne Adedi 2

İplik Adedi 4

İğne Aralığı 2,2

Dikiş Genişliği 4-7

Dikiş Boyu 0,9-3,8

Diferansiyel Hareket Miktarı 0,7-2,0

Ayak Kalkma Kapasitesi 5,5

Düz Dikiş Boyu 1,6

Alt Transport 3 Sıra

Max. Devir 6700  

Overlok makinesinin teknik özellikleri

4 iplikli overlok makinesinde, emniyet ve kenar temizleme dikişi birlikte yapılır. 4 iplik sarma dikişlerinin üstünde emniyet dikişi vardır. Kumaş, model özelliği ve istenilen kalite standardına göre dikiş genişliği ve dikiş sıklığı ayarları yapılır.

5 İplikli Overlok Makinesi

Üç iplik kenar temizlemeyi yaparken, diğer iki iplik, zincir dikişi oluşturur.. Çok sağlam ve esnek bir dikiştir. İplik sarfiyatı fazladır. İki iğnesi ve üç lüperi vardır. Gömlek, pijama, eşofman dikiminde kullanılır.

İğne Adedi 2

İplik Adedi 5

İğne Aralığı 3

Dikiş Genişliği 3-7

Dikiş Boyu 0,9-3,8

Diferansiyel Hareket Miktarı 0,7-2,0

Ayak Kalkma Kapasitesi 5

Düz Dikiş Boyu 1,6

Alt Transport 3 Sıra

Max. Devir 6500

İplikli overlok makinesinin teknik özellikleri

5 iplikli overlok makineleri de, 4 iplikli overlok makineleri gibi emniyet ve kenar temizleme dikişi yapan makinelerdir.

1 iğne ile 2 lüper kenar temizleme,1 iğne ile 1 lüper de zincir dikişi yapar. 5 iplikli overlok makinelerinde de emniyet dikişi zincir dikişle yapılır.  

 

Bıçak

Overlok Makinelerinin Bölümleri ve Çalışma Prensipleri

Parmak Koruyucusu İğne ve parmağın birbirine temasından meydana çıkabilecek kazayı önlemek için

Göz Koruma Kapağı Kırık iğne parçası gibi parçaların sıçramasından meydana gelebilecek kazalardan yüzü ve gözleri korumak için

İplik Tansiyon Ayarları İplik gerginliklerinin ayarı için

Lüper Kapağı El ve parmak ile horozun temasından kaynaklanan kazaları önlemek için

 İğne Dikiş sıklığı ayar vidası Kumaş Plakası Kapağı El, saçlar ve elbisenin makineye çekilmesinden ötürü doğabilecek kazaları önler. 

Overlok makinelerinde, dikiş oluşumu için aynı anda birçok işlev bir arada yerine getirilir. Kumaş, besleme kıskaçlarının üzerine yerleştirilir ve bıçak kumaşın kenarını kesip düzeltirken iğneler ve lüperler, kumaşın üstünde dikişleri oluşturmaya başlarlar ve kumaş iğnenin arkasındaki dişliler (dikiş parmakları da denir) tarafından beslenir.

 

 

Teknik Özellikler

Tekstil Makinaları / Satılık İkinci El Tekstil Makinaları Fiyatları ve Özellikleri

Online :   1
Bugün Tekil :   15
Dün Tekil :   407
Toplam Tekil :   1
Toplam Çoğul :   5283610
© 2013 Ozan Makina İthalat İhracat tüm hakları saklıdır.Bu sitede bulunan tüm resimler, yazılar, videolar, logo ve dökümanlar,Ozan Makina Market’e aittir. İzinsiz alınmaz ve kopyalanamaz.